Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych (ABI/IOD) w SP Nowej Wsi jest P. Janusz Wyspiański (e-mail: januszwyspianski@abi24.eu). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującej ustawy o systemie oświaty w obszarze funkcjonowania przedszkola. Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Przedszkola. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie aktualnych przepisów prawa o ochronie danych osobowych, ustawy o działalności edukacyjnej (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, na podstawie obowiązującej litery prawa. Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gromadzenie danych osobowych i danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z działalnością Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, jest warunkiem realizacji w/w zadań. Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO). Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

 Polityka prywatności- pobierz