Dni adaptacyjne

W dniach 16-18.08.2021 r. w godz. 10.00 – 12.00 w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu i filii przedszkola w Zebrzydowej odbędą się dni adaptacyjne dla dzieci 3 i 4-letnich nowo przyjętych do przedszkola. W tych dniach dzieci pod opieką rodzica będą mogły obejrzeć sale i inne pomieszczenia przedszkolne, zapoznać się z wychowawcami i dziećmi z grupy, wspólnie się pobawić. Dzięki temu, we wrześniu łatwiej im będzie przekroczyć próg przedszkola i pozostać samemu w grupie przedszkolnej.

Przypominamy, że w przedszkolu oraz na jego terenie obowiązują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa związane z Covid-19, w związku z tym:

1. Dzieci mogą przebywać w przedszkolu pod opieką 1 rodzica/opiekuna

2. Rodzic/opiekun powinien być zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej (maseczkę, przyłbicę).

3. Istnieje konieczność dezynfekcji rąk przez dorosłych.

4. Dzieci powinny mieć ze sobą swoją wodę do picia.

5. Dzieci, bądź rodzice, u których pojawią się jakiekolwiek objawy infekcji nie zostaną przyjęte w placówce.

Dzieci z rodzicami wchodzić będą do przedszkola bocznym wejściem od strony ogrodu. Prosimy o zapewnienie dzieciom obuwia zmiennego.

Karty i loginy oraz inne dokumenty będą w tych dniach do odebrania w pokoju 007.