11 LISTOPADA 2014

Z okazji Niepodległości dzieci z grupy V i VI wspólnie przygotowały program artystyczny. Na uroczysty apel przybyli : Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich, Pani Dyrektor Małgorzata Kwiotek oraz kombatanci wojenni Pani Zofia Bokszańska i Józefa Czyż. Dzieci z należytą powagą zaprezentowały się w repertuarze słowno muzycznym o tematyce patriotycznej. Na piersi każdej dziewczynki widniała kokarda narodowa a chłopcy wystąpili w biało- czerwonych krawatach. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu dzieci wzięły udział w lekcji historii i patriotyzmu podczas, której zdobyły wiedzę na temat losów naszej ojczyzny oraz utrwaliły znajomość Hymnu Państwowego, wyglądu flagi i godła. Podnosząc powagę tego święta dzieci wspólnie z zaproszonymi gośćmi złożyły kwiaty i zapaliły znicz pod „Pomnikiem Obrońców Ojczyzny”w Nowogrodźcu. Swoje umiejętności dzieci zaprezentowały również przed swoimi rodzicami oraz w Domu Pobytu Dziennego i w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu.

Opracowała: D.Burdyna